B-kullet med 5 av valpene samlet. 8 uker gamle.
(Fie er reist til sin familie)