Mor og far til B-kullet som forventes i mars 2022

Mor Jamina og far Nico

Mor Jamina og far Nico

Mor Jamina- 2 uker til B-kullet kommer. mars 2022

Stamtavle B-kullet

Stamtavle foreldre, bsteforeldre og oldeforeldre- på de vordene foreldrene til b-kullet

Stamtavle foreldre og generasjonen bak

Mor til Nico og Nico som valp

far til Nico

Mor til Jamina

Far til Jamina